Podpora podnikání a zakládání nových farem v zemědělstí cestou informačních setkávání na základních školách ve Středočeském kraji

05/02/2015 Podpora podnikání a zakládání nových farem v zemědělstí  cestou informačních setkávání na základních školách ve Středočeském kraji

Beseda s tématikou „Jak založit novou malou firmu v zemědělství?“

Jedním z hlavních a stěžejních programových principů SPO je téma „Spolupráce a pomoc zemědělcům“.

MO SPO Křešín proto ve spolupráci se svojí členkou – paní Miladou Zemanovou – připravila tématickou přednášku s podtitulem  „Jak založit novou malou firmy v zemědělství?“

Paní Milada Zemanová, majitelka kozí farmy, proto navštívila na pozvání vedení školy Základní školou Jince a připravila pro děti besedu s následujícím programem:

1.    Jak lze získat živnostenský list?

2.    Jaká jsou specifika evidence domácích zvířat a pozemků?

3.    Dotační program pro drobné zemědělce a možnosti jeho využití.

Beseda byla určena pro žáky 7. – 9. Tříd ZŠ Jince, kteří se připravují na studium na středních školách a učilištích. Drobné postřehy a náměty tak žákům pomohou při rozhodování a výběru příštího povolání. 

Děti se v rámci diskuse zajímaly nejen o praktické zkušenosti s provozem farmy a chovem zvířat, ale překvapivě hodně dotazů se týkalo např. i výrobny sýrů, která je nedílnou součástí projektu kozí farmy paní Milady Zemanové.

 

V průběhu přednášky byla promítána prezentace se snímky z kozí farmy přednášející, vč.  videozáznamu s příspěvky „Kluci v akci“, Richard Langer – drobní podnikatelé – s tématikou kozí farmy).

Proč SPO?

 

  1. Chceme přímou volbu prezidenta, hejtmanů, primátorů a starostů
     
  2. Chceme přijetí zákona o prokázání původu příjmů a majetku, a aby byl zabaven majetek získaný nelegálním způsobem
     
  3. Chceme přijetí zákona o obecném referendu, kde by předmětem všelidového hlasování byly zásadní otázky domácí i zahraniční politiky
Poslední novinky